စကားလံုး
မုန္႔

 • မုန္႔

  おかし

  • オカシ
  • お菓子
  • okashi
  sweets
 • ေခ်ာကလက္

  ちょこれーと

  • チョコレート
  • chokorēto
  chocolate
 • ကိတ္မုန္႔

  けーき

  • ケーキ
  • kēki
  cake
 • ေ႐ခဲမုန္႔

  あいすくりーむ

  • アイスクリーム
  • aisukurīmu
  ice cream
 • မုန္႔လက္ေကာက္ပံု

  どーなつ

  • ドーナツ
  • dōnatsu
  donut
 • မုန္႔လင္မယား

  ほっとけーき

  • ホットケーキ
  • hottokēki
  pancake
 • ေက်ာက္ေက်ာ

  ぜりー

  • ゼリー
  • zerī
  jelly
 • သၾကားလံုး

  あめ

  • アメ
  • ame
  candy