စကားလုံး
ပန်းကန်ခွက်ယောက်

 • တူ

  はし

  • ハシ
  • hashi
  chopsticks
 • ဇွန်း

  すぷーん

  • スプーン
  • supūn
  spoon
 • ဓား

  ないふ

  • ナイフ
  • naifu
  knife
 • ခက်ရင်း

  ふぉーく

  • フォーク
  • fōku
  fork
 • ဖန်ခွက်

  こっぷ

  • コップ
  • koppu
  cup
 • ပန်းကန်ပြား

  さら

  • サラ
  • sara
  plate
 • အိုး

  なべ

  • ナベ
  • nabe
  pot
 • ဓား

  ほうちょう

  • ホウチョウ
  • 包丁
  • hōchō
  kitchen knife
 • ဒယ်အိုး

  ふらいぱん

  • フライパン
  • furaipan
  flying pan