စကားလံုး
ပာင္းခတ္

 • ပာင္းခတ္

  ちょうみりょう

  • チョウミリョウ
  • 調味料
  • chōmiryō
  seasoning
 • သၾကား

  さとう

  • サトウ
  • 砂糖
  • satō
  sugar
 • ဆား

  しお

  • シオ
  • shio
  salt
 • င႐ုတ္ေကာင္း

  こしょう

  • コショウ
  • 胡椒
  • koshō
  pepper
 • ႐ွလာကာ႐ည္

  • su
  vinegar
 • ပဲငံျပာ႐ည္

  しょうゆ

  • ショウユ
  • 醤油
  • shōyu
  soy sauce
 • အခ်ိဳမႈန္႔

  あじのもと

  • アジノモト
  • 味の素
  • ajinomoto
  ajinomoto