စကားလံုး
ဖိနပ္

 • ဖိနပ္

  くつ

  • クツ
  • kutsu
  shoes
 • ဘြတ္ဖိနပ္

  ぶーつ

  • ブーツ
  • būtsu
  boots
 • ေခါက္ျမင့္

  はいひーる

  • ハイヒール
  • haihīru
  high heels