စကားလံုး
ရာသီ

 • ရာသီ

  きせつ

  • キセツ
  • 季節
  • kisetusu
  season
 • ေႏြဦ

  はる

  • ハル
  • haru
  spring
 • ေႏြရာသီ

  なつ

  • ナツ
  • natsu
  summer
 • ေဆာင္းဦး

  あき

  • アキ
  • aki
  autumn / fall
 • ေဆာင္းရာသီ

  ふゆ

  • フユ
  • fuyu
  winter