စကားလုံး
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

 • လူကူးမျဉ်းကျား

  おうだんほどう

  • オウダンホドウ
  • 横断歩道
  • ōdanhodō
  crosswalk
 • လမ်းဆုံလမ်းခွ

  こうさてん

  • コウサテン
  • 交差点
  • kōsaten
  intersection
 • မီးပွိုင့်

  しんごう

  • シンゴウ
  • 信号
  • shingō
  signal
 • လူကူးဂုံးကျော်တံတား

  ほどうきょう

  • ホドウキョウ
  • 歩道橋
  • hodōkyō
  footbridge
 • ရထားသံလမ်း

  ふみきり

  • フミキリ
  • 踏切
  • fumikiri
  railroad crossing
 • အမြန်လမ်းမ

  こうそくどうろ

  • コウソクドウロ
  • 高速道路
  • kōsokudōro
  highway
 • ကားသွားလမ်း

  しゃどう

  • シャドウ
  • 車道
  • shadō
  roadway
 • လမ်းဘေးလျှောက်လမ်း|ပလက်ဖောင်း

  ほどう

  • ホドウ
  • 歩道
  • hodō
  sidewalk
 • ဓာတ်ဆီဆိုင်

  がそりんすたんど

  • ガソリンスタンド
  • gasorinsutando
  gas station
 • ဂုံး/ကုန်းမြင့်

  さか

  • サカ
  • saka
  Slope
 • ထောင့်

  かど

  • カド
  • kado
  corner
 • ရပ်

  とまれ

  • トマレ
  • 止まれ
  • tomare
  stop
 • မဝင်ရ

  しんにゅうきんし

  • シンニュウキンシ
  • 進入禁止
  • shinnyūkinshi
  no entry
 • တစ်လမ်းမောင်း

  いっぽうつうこう

  • イッポウツウコウ
  • 一方通行
  • ippōtsūkō
  one-way
 • ယာဉ်မရပ်ရ

  ちゅうしゃきんし

  • チュウシャキンシ
  • 駐車禁止
  • chūshakinshi
  no parking
 • လမ်း

  みち

  • ミチ
  • michi
  road