စကားလံုး
အေရာင္

 • အေရာင္

  いろ

  • イロ
  • iro
  color
 • အနီေရာင္

  あか

  • アカ
  • aka
  red
 • အျပာေရာင္

  あお

  • アオ
  • ao
  blue
 • အစိမ္းေရာင္

  みどり

  • ミドリ
  • midori
  green
 • အဝါေရာင္

  きいろ

  • キイロ
  • 黄色
  • kiiro
  yellow
 • အနက္ေရာင္

  くろ

  • クロ
  • kuro
  black
 • အျဖဴေရာင္

  しろ

  • シロ
  • shiro
  white
 • မိးခိုးေရာင္

  はいいろ

  • ハイイロ
  • 灰色
  • haiiro
  gray
 • အညိဳေရာင္

  ちゃいろ

  • チャイロ
  • 茶色
  • chairo
  brown
 • လိေမၼာ္ေရာင္

  おれんじ

  • オレンジ
  • orenji
  orange
 • ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေရာင္

  ぴんく

  • ピンク
  • pinku
  pink
 • ခရမ္းေရာင္

  むらさき

  • ムラサキ
  • murasaki
  purple
 • သနပ္ခါးေရာင္

  べーじゅ

  • ベージュ
  • bēju
  beige
 • ေရႊေရာင္

  きん

  • キン
  • kin
  gold
 • ေငြေရာင္

  ぎん

  • ギン
  • gin
  silver