စကားလံုး
စာေရးကိရိယာ

 • ခဲတံ

  えんぴつ

  • エンピツ
  • 鉛筆
  • enpitsu
  pencil
 • ေဘာပင္

  ぼーるぺん

  • ボールペン
  • bōrupen
  ballpoint pen
 • ေဖာင္တိန္

  まんねんひつ

  • マンネンヒツ
  • 万年筆
  • mannenhitsu
  fountain pen
 • ခဲဖ်က္

  けしごむ

  • ケシゴム
  • 消しゴム
  • keshigomu
  eraser
 • ကတ္ေၾကး

  はさみ

  • ハサミ
  • hasami
  scissors
 • စကၠဴ

  かみ

  • カミ
  • kami
  paper
 • မွတ္စုစာအုပ္

  のーと

  • ノート
  • nōto
  notebook
 • ေပးစာ/ျပန္စာ

  てがみ

  • テガミ
  • 手紙
  • tegami
  letter
 • စကၠဴခ်ဳပ္စက္

  ほっちきす

  • ホッチキス
  • hocchikisu
  stapler
 • ကတ္တိပ္

  せろてーぷ

  • セロテープ
  • serotēpu
  sellotape
 • ခဲဖ်က္

  けしごむ

  • ケシゴム
  • 消しゴム
  • keshigomu
  eraser
 • ခဲဆံေဘာပင္

  しゃーぷぺんしる

  • シャープペンシル
  • shāpupenshiru
  mechanical pencil