စကားလံုး
အားကစား

 • တင္းနစ္

  てにす

  • テニス
  • tenisu
  tennis
 • ေဘာလုံးကစားျခင္း။

  さっかー

  • サッカー
  • sakkā
  soccer
 • ဘတ္စကက္ေဘာ

  ばすけっとぼーる

  • バスケットボール
  • basukettobōru
  basketball
 • ေဂါက္သီး႐ိုက္သည္။

  ごるふ

  • ゴルフ
  • gorufu
  golf
 • ေဘ့စ္ေဘာ။

  やきゅう

  • ヤキュウ
  • 野球
  • yakyū
  baseball
 • စားပဲြတင္တင္းနစ္

  たっきゅう

  • タッキュウ
  • 卓球
  • takkyū
  table tennis
 • စကီး

  すきー

  • スキー
  • sukī
  ski
 • ဆူမို|ဂ်ပန္နပန္း

  すもう

  • スモウ
  • 相撲
  • sumou
  sumo
 • ဂ်ဴဒို

  じゅうどう

  • ジュウドウ
  • 柔道
  • jūdō
  judo
 • ကန္ဒို

  けんどう

  • ケンドウ
  • 剣道
  • kendō
  kendo
 • ကရာေတး

  からて

  • カラテ
  • 空手
  • karate
  karate
 • အက

  だんす

  • ダンス
  • dansu
  dance
 • လက္ေဝွ႕ၿပိဳင္ပဲြ

  ぼくしんぐ

  • ボクシング
  • bokushingu
  boxing
 • ၾကက္ေတာင္႐ိုက္ကစားျခင္း

  ばどみんとん

  • バドミントン
  • badominton
  badminton