စကားလုံး
သဘာဝ

 • ပင်လယ်

  うみ

  • ウミ
  • umi
  sea
 • မြစ်

  かわ

  • カワ
  • kawa
  river
 • တောင်

  やま

  • ヤマ
  • yama
  mountain
 • လေ

  かぜ

  • カゼ
  • kaze
  かぜ
 • သစ်ပင်

  • ki
  tree
 • ကောပ်းကင်

  そら

  • ソラ
  • sora
  sky
 • သစ်တော

  もり

  • モリ
  • mori
  forest
 • တိမ်

  くも

  • クモ
  • kumo
  cloud
 • ရေကန်

  いけ

  • イケ
  • ike
  pond
 • ပန်း

  はな

  • ハナ
  • hana
  flower
 • မြက်ပင်

  くさ

  • クサ
  • kusa
  grass