စကားလံုး
တိရစၧာန္

 • တိရစၧာန္

  どうぶつ

  • ドウブツ
  • 動物
  • dōbutsu
  animal
 • ေခြး

  いぬ

  • イヌ
  • inu
  dog
 • ေၾကာင္

  ねこ

  • ネコ
  • neko
  cat
 • ဝက္

  ぶた

  • ブタ
  • buta
  pig
 • ႏြား

  うし

  • ウシ
  • ushi
  cow
 • ငွက္

  とり

  • トリ
  • tori
  bird
 • ယုန္

  うさぎ

  • ウサギ
  • usagi
  rabbit
 • ျမင္း

  うま

  • ウマ
  • uma
  horse
 • က်ား

  とら

  • トラ
  • tora
  tiger
 • ျခေသၤ့

  らいおん

  • ライオン
  • raion
  lion
 • သိုး

  ひつじ

  • ヒツジ
  • hitsuji
  sheep
 • မိေက်ာင္း

  わに

  • ワニ
  • wani
  crocodile
 • ဆင္

  ぞう

  • ゾウ
  elephant
 • ေမ်ာက္

  さる

  • サル
  • saru
  monkey
 • သစ္ကုလားအုတ္

  きりん

  • キリン
  • 麒麟
  • kirin
  giraffe