စကားလံုး
ေနရာ

 • ဘဏ္

  ぎんこう

  • ギンコウ
  • 銀行
  • ginkō
  bank
 • စာတိုက္

  ゆうびんきょく

  • ユウビンキョク
  • 郵便局
  • yūbinkyoku
  post office
 • ေဆးဆိုင္

  やっきょく

  • ヤッキョク
  • 薬局
  • yakkyoku
  drug store
 • ေဆး႐ုံ

  びょういん

  • ビョウイン
  • 病院
  • byōin
  hospital
 • ကုမၸဏီ

  かいしゃ

  • カイシャ
  • 会社
  • kaisha
  company
 • ေစ်း

  すーぱー

  • スーパー
  • sūpā
  super market
 • လက္ဖက္ရည္ဆိုင္

  きっさてん

  • キッサテン
  • 喫茶店
  • kissaten
  café
 • ဘူတာ

  えき

  • エキ
  • eki
  station
 • ေက်ာင္း

  がっこう

  • ガッコウ
  • 学校
  • gakkō
  school
 • ဟိုတယ္

  ほてる

  • ホテル
  • hoteru
  hotel
 • ေလဆိပ္

  くうこう

  • クウコウ
  • 空港
  • kūkō
  airport
 • ယာဥ္ေက်းမႈ /အႏုပညာျပတိုက္

  はくぶつかん

  • ハクブツカン
  • 博物館
  • hakubutsukan
  museum
 • ပန္းခ်ီပန္းပု/အႏုပညာျပတိုက္

  びじゅつかん

  • ビジュツカン
  • 美術館
  • bijutsukan
  museum
 • စာၾကည့္တိုက္

  としょかん

  • トショカン
  • 図書館
  • toshokan
  library
 • ႐ုပ္ရွင္႐ုံ

  えいがかん

  • エイガカン
  • 映画館
  • eigakan
  movie theater
 • တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္

  どうぶつえん

  • ドウブツエン
  • 動物園
  • dōbutsuen
  zoo
 • ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္

  しょくぶつえん

  • ショクブツエン
  • 植物園
  • shokubutsuen
  botanical garden
 • ကစားကြင္း

  ゆうえんち

  • ユウエンチ
  • 遊園地
  • yūenchi
  amusement park
 • ဘုရားေက်ာင္း

  てら

  • テラ
  • tera
  temple
 • နတ္နန္း

  じんじゃ

  • ジンジャ
  • 神社
  • junja
  shrine
 • ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း

  きょうかい

  • キョウカイ
  • 教会
  • kyōkai
  church
 • လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

  にゅうこくかんりきょく

  • ニュウコクカンリキョク
  • 入国管理局
  • nyūkoku-kanri-kyoku
  immigration bureau
 • သံ႐ုံ

  たいしかん

  • タイシカン
  • 大使館
  • taishi-kan
  embassy