စကားလံုး
ျပည္

 • ျပည္

  くに

  • クニ
  • kuni
  country
 • ျမန္မာ

  みゃんまー

  • ミャンマー
  • myanmā
  myanmar
 • ဂ်ပန္

  にほん

  • ニホン
  • 日本
  • nihon
  japan
 • အေမရိက

  あめりか

  • アメリカ
  • amerika
  america
 • အဂၤလန္

  いぎりす

  • イギリス
  • igirisu
  england
 • တ႐ုတ္

  ちゅうごく

  • チュウゴク
  • 中国
  • chūgoku
  china
 • ကိုရီးယား

  かんこく

  • カンコク
  • 韓国
  • kankoku
  korea
 • ထိုင္း

  たい

  • タイ
  • tai
  thailand
 • အိနိၵယ

  いんど

  • インド
  • indo
  india
 • အင္ဒိုနီးရွား

  いんどねしあ

  • インドネシア
  • indoneshia
  indonesia
 • ဂ်မနီ

  どいつ

  • ドイツ
  • doitsu
  germany
 • ဘရာဇီး

  ぶらじる

  • ブラジル
  • burajiru
  brazil
 • အီတလီ

  いたりあ

  • イタリア
  • italia
  italy
 • ျပင္သစ္

  ふらんす

  • フランス
  • furansu
  france