အပြောအဆို

 • ဒါက ○○ ဖြစ်ပါတယ်

  これは、〇〇です。

  ဒါက ○○ ျဖစ္ပါတယ္

  ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြကဗီဒီယိုရဲ႕ဂ်ပန္စာသင္ခန္းစာကိုစတင္ပါမယ္။ ဆရာကဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ျမန္မာလူမိ်ဳးပါ။ ဂ်ပန္စကား わたしは、ハンです。 これは、とけいです。 これは、とけいではありません。 これは、とけいですか?

  ILOHA - Learn Japanese Onlineさんの投稿 2020年9月1日火曜日
 • အဆက်
 • わたしは、ハンです。

 • これは、とけいです。

 • これは、とけいではありません。

 • これは、とけいですか?