အပြောအဆို

  • သွားသည် / လာသည် / ပြန်သည် / __ မှ __ သို့ သွားသည်

    いきます、きます、かえります/ __ から __ にいきます

  • အဆက်
  • ミラーさんは、とうきょうへ、いきます。

  • わたしは、バスで、ぎんこうへ、いきます。