အဆက္အသြယ္
ေမးခြန္း

 • ဘာ

  なに?

  • ナニ?
  • 何?
  • nani
  what
 • ဘယ္ဟာ

  どれ?

  • ドレ?
  • dore
  which
 • ဘယ္သူ

  だれ?

  • ダレ?
  • 誰?
  • dare
  who
 • ဘယ္သူ႔ဟာလဲ

  だれの?

  • ダレノ?
  • 誰の?
  • dareno
  whose
 • ဘယ္အခိ်န္လဲ

  いつ?

  • イツ?
  • itsu
  when
 • ဘယ္ေနရာ

  どこ?

  • ドコ?
  • doko
  where
 • ဘာလို႔

  どうして?

  • ドウシテ?
  • dōshite
  why
 • ဘယ္ေလာက္လဲ

  いくらですか?

  • ikuradesuka
  how much