အဆက်အသွယ်
ဖော်ပြသည်2

 • ယုယသည်

  しんせつ

  • シンセツ
  • 親切
  • shinsetsu
  kind
 • ကျန်းမာသော

  げんき

  • ゲンキ
  • 元気
  • genki
  energy
 • ချောမောသော

  はんさむ

  • ハンサム
  • hansamu
  good looking
 • စည်ကားသော

  にぎやか

  • ニギヤカ
  • 賑やか
  • nigiyaka
  busy
 • တိတ်ဆိတ်သော

  しずか

  • シズカ
  • 静か
  • shizuka
  quiet
 • ကြိုက်သော

  すき

  • スキ
  • 好き
  • suki
  like
 • မုန်းသော

  きらい

  • キライ
  • 嫌い
  • kirai
  hate
 • တော်သော

  じょうず

  • ジョウズ
  • 上手
  • jōzu
  good at
 • ညံ့သော

  へた

  • ヘタ
  • 下手
  • heta
  poor
 • နာမည်ကြီးသော

  ゆうめい

  • ユウメイ
  • 有名
  • yūmei
  famous
 • လှပသော/သန့်ရှင်းသော

  きれい

  • キレイ
  • 綺麗
  • kirei
  beautiful / clean
 • မသန့်မရှင်းဖြစ်သည်

  きたない

  • キタナイ
  • 汚い
  • kitanai
  not beautiful / dirty