အဆက္အသြယ္
စိတ္ခံစားမႈ

 • ဝမ္းသာသည္

  うれしい

  • ウレシイ
  • 嬉しい
  • ureshii
  happy
 • ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္

  かなしい

  • カナシイ
  • 悲しい
  • kanashii
  sad
 • ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ

  たのしい

  • タノシイ
  • 楽しい
  • tanoshii
  fun
 • အထီးက်န္ေသာ

  さびしい

  • サビシイ
  • 寂しい
  • sabishii
  lonely
 • စိတ္ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းသည္

  きもちいい

  • キモチイイ
  • 気持ちいい
  • kimochi-ii
  feel good
 • ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္

  こわい

  • コワイ
  • 怖い
  • kowai
  scary